photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Zaproszenie na konferencję

Slajd1

Zapraszamy na konferencję „My, samorząd. Ludzie, idee, innowacje”  organizowaną przez  Instytut Spraw Publicznych współpracujący w Wydziałem Nauk Społecznych SGGW . Konferencja odbędzie się  1.12.2015 r. w Teatrze Polskim w ramach obchodów 20. rocznicy powstania Instytutu Spraw Publicznych i 25. rocznicy samorządności w Polsce. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: http://isp.org.pl/konferencje,1,462.html Po konferencji zapraszamy na urodzinowy toast oraz […]

  • piątek 20.11.2015

OGŁOSZENIE

SGGW_godlo z nazwa_PL

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs jednoetapowy na stanowisko: profesora zwyczajnego naukowo-dydaktycznego w dziedzinie: nauki humanistyczne w dyscyplinie: historia społeczna w specjalności: historia myśli społecznej na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Socjologii Więcej TUTAJ

  • piątek 20.11.2015

Ankieta dla studentów

Bez tytułu

Zachęcamy studentów do wyrażenia swojej opinii na temat zasobów wspomagających kształcenie w SGGW. Ankieta dostępna jest na stronie: http://goo.gl/forms/stbbgYQDLb

  • wtorek 10.11.2015

Konkurs na stanowisko adiunkta

o

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ogłasza konkurs jednoetapowy na zatrudnienie 1 osoby na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii. Termin rozpoczęcia pracy 15 grudnia 2015 r. Więcej informacji TUTAJ

  • piątek 6.11.2015

Katedra Socjologii zainaugurowała Salon Socjologiczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Fot. notatka

Wykład inaugurujący Salon Socjologiczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wygłoszony przez prof. dr hab. Grażynę Skąpską – Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego stanowił istotne wydarzenie naukowe, które zostało objęte patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego. O znaczeniu Salonu Socjologicznego świadczyć może ogromne zainteresowanie spotkaniem zarówno ze […]

  • poniedziałek 26.10.2015

Praktyki studentów w Gminie Tuczna – wakacje 2015. Uczymy się w terenie.

17

W czasie wakacji, w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Tuczna a Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studenci II roku studiów licencjackich kierunku Socjologia przeprowadzili wśród mieszkańców Gminy Tuczna badania na temat jakości życia. Wyjazd studentów poprzedzony był lipcowym spotkaniem z Wójtem Gminy Panem  mgr Zygmuntem Litwiniukiem oraz Radnym Gminy Panem mgr […]

  • wtorek 20.10.2015

Ubezpieczenie NNW studentów SGGW

plakat A2 sggw  - studenci

Informujemy o możliwości ubezpieczenia studentów SGGW od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2015/2016.

  • wtorek 20.10.2015

Szkoła w warunkach zmiany społecznej i kulturowej. Edukacja przyszłości.

SGGW_godlo z nazwa_PL

Konferencja pod patronatem Rektora SGGW 200 lat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 10 – LECIE WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH Katedra Edukacji i Kultury   Szkoła w warunkach zmiany społecznej i kulturowej  Edukacja przyszłości School in conditions of social and cultural change Education of future Konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych 3 – 4 marca 2016 […]

  • piątek 9.10.2015

Copyright © 2009 – Wydział Nauk Społecznych SGGW    -Kontakt z administratorem